toggle navigation
Heeft u vragen? Bel 06-81028559 of mail naar info@cosboheerenveen.nl

Welkom op de site van het COSBO

En wéér een website. Want daar kun je niet meer zonder tegenwoordig. Als de coronaperiode één ding aantoont, dan is het wel het belang dat de sociale media in de samenleving hebben gekregen. Velen die daar een beetje afstand van hielden, hebben versneld een ontwikkeling doorgemaakt. Er wordt heel veel online vergaderd en de zichtbaarheid van je bedrijf, je organisatie of jezelf, kan niet meer zonder een website als hulpmiddel. Voor het onderhouden van sociaal contact, voor het inwinnen van inlichtingen voor het antwoord op de vraag “Wie ben jij eigenlijk?” klikken we even door op de pc en het komt allemaal in beeld.

Dit geldt ook voor de samenwerkende ouderenorganisaties in Heerenveen. De samenwerkende ouderenbonden hebben daarom besloten deze site op te richten. Om beter zichtbaar te zijn voor u, als het nodig is vragen te beantwoorden en soms om door te verwijzen.

Wie zijn wij dan?

Welnu, de vakbonden met afdelingen per plaats of regio hebben ook veel leden die al met pensioen zijn. Verenigd in ouderenbonden, al naar gelang het soort vakbond. Op landelijk niveau zijn deze bonden betrokken bij het overleg met kabinet en tweede kamer en adviesinstellingen over het ouderenbeleid. Op gemeentelijk niveau zijn er afdelingen, die ook op dezelfde wijze het overleg voeren. Met de gemeente en in soms ook met adviesinstellingen of zorginstellingen. Er staat dan van alles op de agenda. Van openbaar vervoer, tot cliëntenraden in verzorgingshuizen. Allemaal om de positie van ouderen in de samenleving te verbeteren.

Ik heb de eer om dit overleg, het COSBO, als onafhankelijk voorzitter te mogen begeleiden.

Met deze website willen wij beter zichtbaar zijn voor alle geïnteresseerden. Dus niet alleen ouderen, maar ook aanstaande ouderen of kinderen van ouderen. Wij leven in een dynamische tijd, waarin de één zijn pensioen eerder laat ingaan, om te kunnen stoppen met werken, de ander het liefst nog een tijd door gaat met werken, er mensen zijn die met de tong op de schoenen hun pensioen halen of soms zelfs niet, mensen na hun pensionering heel oud worden met andere behoeften en noden. Kortom er is veel beweging, ook bij ouderen. Wij hopen dat we straks die beweeglijkheid kunnen zien aan het bezoek van deze website, de vragen die ons worden gesteld en enthousiasme om mee te doen of een inbreng te leveren bij dat wat belangrijk is in ons werk.

Frans Bouwers, voorzitter COSBO